Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/54/2023

"Wyroby medyczne dla Oddziału Okulistyki"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 295,8 2023.05.17 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 64,4 2023.05.17 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 33,6 2023.05.17 10
zał. nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy xlsx 57,8 2023.05.17 15
zał. nr 3 do SWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,9 2023.05.17 10
zał. nr 4 do SWZ - Wzór umowy docx 57,8 2023.05.17 11

Pobierz wszystkie dokumenty