Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-286/23

"Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku domu studenckiego DS11 "Bonus" przy ul. Budryka 5 w Krakowie KC-zp.272-286/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 122,6 2023.05.17 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 274,5 2023.05.17 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2023.05.17 14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 47,0 2023.05.17 12
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2023.05.17 14
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2023.05.17 13
Wzór formularza oferty doc 71,0 2023.05.17 15
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2023.05.17 14
wzór umowy doc 216,5 2023.05.17 17
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2023.05.17 13

Pobierz wszystkie dokumenty