Szczegóły ogłoszenia

ZP/1625/D/23

"Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej, w skład której wchodzą obiekty należące do: UAM, UMP, AWF, UPP, UEP. Zamówienie zostało podzielone na 3 części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 180,6 2023.05.17 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 85,7 2023.05.17 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załacznik nr 2 - zestawienia jednostek organizacyjnych Grupy Zakupowej_Część zip 105,2 2023.05.17 18
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 1 docx 40,3 2023.05.17 15
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 2 docx 40,3 2023.05.17 13
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 3 docx 40,3 2023.05.17 12
Załącznik nr 3 - JEDZ_espd-request_Część 1 xml 82,0 2023.05.17 13
Załącznik nr 3 - JEDZ_espd-request_Część 1_pdf pdf 76,1 2023.05.17 11
Załącznik nr 3 - JEDZ_espd-request_Część 2 xml 82,0 2023.05.17 12
Załącznik nr 3 - JEDZ_espd-request_Część 2_pdf pdf 76,1 2023.05.17 11
Załącznik nr 3 - JEDZ_espd-request_Część 3 xml 82,0 2023.05.17 12
Załącznik nr 3 - JEDZ_espd-request_Część 3_pdf pdf 76,1 2023.05.17 13
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ_Część 1,2,3 docx 48,2 2023.05.17 13
Załącznik nr 3b - Oświadczenie wykonawcy,wykonawców_sankcyjne_Część 1,2,3 docx 26,5 2023.05.17 12
Załącznik nr 3c - Oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby_sankcyjne_Cz docx 21,8 2023.05.17 12
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw_Część 1,2,3 doc 39,0 2023.05.17 12
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów_C doc 50,5 2023.05.17 12
Załącznik nr 6 - Oświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówien docx 18,9 2023.05.17 12
Załącznik nr 7 - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji_Część 1,2,3 docx 19,7 2023.05.17 13
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej_ docx 25,8 2023.05.17 12
Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy_Część 1,2,3 pdf 470,3 2023.05.17 12

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ1 pdf 500,2 2023.05.23 8

Pobierz wszystkie dokumenty