Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-233/23

"świadczenie usług pralniczych dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie w czasie trwania Igrzysk Europejskich - KC-zp.272-233/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 111,5 2023.05.16 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 75,0 2023.05.16 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2023.05.16 9
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_ docx 25,3 2023.05.16 10
protokół usługa prania-zgłoszenie_odbiór_zwrot pdf 189,5 2023.05.16 8
wykaz domów studenckich docx 13,8 2023.05.16 8
Wzór formularza oferty - usługi docx 24,7 2023.05.16 11
Wzór umowy - usługi docx 44,6 2023.05.16 10
Wzór_oświadczenia_podmiotu_trzeciego doc 48,5 2023.05.16 9
zał. nr 1 A- kalkulacja cenowa xlsx 11,4 2023.05.16 11
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,4 2023.05.16 9

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,1 2023.05.19 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2023.05.24 5
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2023.05.24 5

Pobierz wszystkie dokumenty