Szczegóły ogłoszenia

ZP/0400/U/23

"usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM - 4 części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 178,6 2023.05.16 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) pdf 12572,7 2023.05.16 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A pdf 5183,0 2023.05.16 25
Załącznik B pdf 5283,5 2023.05.16 20
Załącznik C pdf 6989,1 2023.05.16 17
Załącznik D pdf 5063,7 2023.05.16 26
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy cz. 1 docx 33,0 2023.05.16 18
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy cz. 2 docx 33,6 2023.05.16 19
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy cz. 3 docx 33,3 2023.05.16 15
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy cz. 4 docx 33,4 2023.05.16 14
Załącznik nr 10 - Oświadczenia wykonawcy, wykonawcow docx 30,8 2023.05.16 14
Załącznik nr 11 -Oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby docx 26,1 2023.05.16 13
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy cz. 1 docx 26,4 2023.05.16 17
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy cz. 2 docx 26,2 2023.05.16 17
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy cz. 3 docx 25,8 2023.05.16 15
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy cz. 4 docx 26,5 2023.05.16 16
Załącznik nr 3 - JEDZ espd-request xml 136,5 2023.05.16 14
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,2 2023.05.16 14
Załącznik nr 4 - Oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w JEDZ docx 16,5 2023.05.16 15
Załącznik nr 5 - Wykaz usług doc 35,5 2023.05.16 16
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 24,1 2023.05.16 14
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 14,5 2023.05.16 12
Załącznik nr 8 - Projektowane postanowienia umowy docx 46,6 2023.05.16 15
Załącznik nr 9 - Oświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówien docx 17,6 2023.05.16 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedzi na pytania do SWZ (20-21) pdf 367,0 2023.06.01 4
odpowiedź na pytania 1-19 pdf 5393,5 2023.05.25 8

Pobierz wszystkie dokumenty