Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/59/2023

"Dostawa paliwa gazowego do Fili nr 2 i Fili nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 113,0 2023.05.15 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,5 2023.05.15 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 29,1 2023.05.15 13
zał. nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia pdf 241,2 2023.05.15 13
zał. nr 3 do SWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia docx 69,0 2023.05.15 13
zał. nr 4 do SWZ - Zobowiązanie innych podmiotów docx 28,3 2023.05.15 13
zał. nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw doc 43,0 2023.05.15 13

Pobierz wszystkie dokumenty