Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-227/23

"Zakup drukarki 3D na potrzeby realizacji projektu POIR.04.04.00-00-15E5/18 - KC-zp.272-227/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 105,0 2023.05.12 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 128,3 2023.05.12 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 92,3 2023.05.12 93
Wzór formularza oferty docx 92,2 2023.05.12 99
Wzór umowy - dostawy doc 185,5 2023.05.12 91

Pobierz wszystkie dokumenty