Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.262.9.2023.MM

"Dostawa robotów mobilnych w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 62,5 2023.05.12 3

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 143,1 2023.05.12 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 116,8 2023.05.12 3
Projekt umowy doc 159,0 2023.05.12 3
Wzór oferty doc 146,5 2023.05.12 3
Wzór protokołu odbioru docx 107,7 2023.05.12 3

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 108,3 2023.05.23 1
Informacja z otwarcia ofert doc 108,8 2023.05.23 1

Pobierz wszystkie dokumenty