Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.262.8.2023.MM

"Dostawa komputera przenośnego do obsługi lidara szerokokątnego dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości""

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 114,3 2023.05.12 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 140,2 2023.05.12 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 118,4 2023.05.12 13
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,5 2023.05.12 13
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 116,4 2023.05.12 12
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 116,2 2023.05.12 13
Projekt umowy docx 120,1 2023.05.12 13
Wzór oferty doc 145,0 2023.05.12 13
Wzór protokołu odbioru docx 107,7 2023.05.12 15

Pobierz wszystkie dokumenty