Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-43/23

"Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego z zespołem Podstawowym dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 61,9 2023.05.12 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert strona pdf 186,6 2023.05.25 5
informacja z otwarcia ofert pdf 190,8 2023.05.24 5
SWZ pdf 471,6 2023.05.12 19
Zał. 1_formularz oferty doc 180,5 2023.05.12 19
Zał. 4a oświadczenie Wykonawcy doc 131,0 2023.05.12 6
Zał. 4b_ oświadczenie Wykonawcy doc 128,5 2023.05.12 6
Zał. nr 2- opis przedmiotu docx 19,6 2023.05.12 7
Zał. nr 3 - f. cenowy docx 14,1 2023.05.12 21
Zał. nr 5_oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających doc 133,0 2023.05.12 7
Zał. nr 6 -PPU pdf 280,1 2023.05.12 7
Zał. nr 7 do SWZ - Wzór Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 260,3 2023.05.12 8
ZESTAWIENIE WYKONANYCH TRANSPORTÓW xlsx 12,6 2023.05.12 7
ZLECENIE NA TRANSPORT pdf 106,4 2023.05.12 7

Pobierz wszystkie dokumenty