Szczegóły ogłoszenia

ZP/1769/D/23

"Sukcesywna dostawa niestandardowych dla Zamawiającego laptopów, komputerów i tabletów na okres 12 miesięcy, z prawem opcji"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 119,8 2023.05.12 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 69,2 2023.05.12 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik 1 - Formularz ofertowy docx 41,1 2023.05.12 18
Załącznik 2 - Formularz cenowy docx 38,7 2023.05.12 15
Załącznik 3 xml 92,9 2023.05.12 15
Załącznik 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,2 2023.05.12 15
Załącznik 3b - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji docx 18,7 2023.05.12 15
Załącznik 4 - Projektowane postanowienia umowy docx 52,1 2023.05.12 15
Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 25,5 2023.05.12 16
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia docx 25,8 2023.05.12 19

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia nr 2 treści SWZ (procedura pełna) pdf 303,2 2023.05.30 0
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) pdf 454,4 2023.05.30 0

Pobierz wszystkie dokumenty