Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-44/23

""Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych""

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1469,1 2023.05.12 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 200,7 2023.05.25 29
SWZ pdf 482,8 2023.05.12 29
Wyjasnienia treści SWZ pdf 189,4 2023.05.19 27
wynik pdf 193,1 2023.05.29 30
Załącznik nr 1 do SWZ-formularz oferty doc 186,5 2023.05.12 31
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy xlsx 19,2 2023.05.12 34
Załącznik nr 3a do SWZ-oświadczenie Wykonawcy doc 128,0 2023.05.12 32
Załącznik nr 3b do SWZ-oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 128,5 2023.05.12 32
Załącznik nr 4 do SWZ-oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających doc 132,5 2023.05.12 32
Załącznik nr 5 do SWZ - PPU pdf 267,3 2023.05.12 29

Pobierz wszystkie dokumenty