Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-24/23

"Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Dostępność plus w NIO-PIB Kraków" "

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

                     

Brak dokumentów do pobrania