Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/12/2023

"Ochrona zewnętrzna i wewnętrzna wraz z obsługą portierni, szatni i parkingów na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz konwojowanie wartości pieniężnych"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 159,1 2023.05.09 75

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 46,0 2023.05.10 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 63,2 2023.05.09 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 29,0 2023.05.09 44
formularz oferty docx 26,8 2023.05.09 62
Kosztorys ofertowy 2023-2025_ docx 52,7 2023.05.09 71
Opis przedmiotu zamówienia 2023-2025 docx 105,4 2023.05.09 66
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,8 2023.05.09 59
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 30,8 2023.05.09 48
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24,0 2023.05.09 46
PROJEKT UMOWY OCHRONA docx 52,2 2023.05.09 70
wykaz usług docx 16,5 2023.05.09 57
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,3 2023.05.09 46

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,2 2023.05.15 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,2 2023.05.17 73
Kosztorys ofertowy 2023-2025_z dnia 15 maja 2023 docx 52,7 2023.05.15 51
Modyfikcja kosztorysu ofertowego pismo 15 maj 2023 docx 18,7 2023.05.15 47

Pobierz wszystkie dokumenty