Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-221/23

"Szkolenie pilota bezzałogowego statku powietrznego do wykonywania operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) w kategorii szczególnej z organizacją egzaminów końcowych (teoretycznych i praktycznych), z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 25kg (15 osób) - Szkolenie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - Kc-zp.272-221/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 133,1 2023.05.09 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 105,5 2023.05.09 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia docx 57,8 2023.05.09 15
Wykaz zrealizowanych usług docx 55,0 2023.05.09 17
Wzór formularza oferty docx 61,2 2023.05.09 16
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia docx 61,0 2023.05.09 15
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu docx 57,4 2023.05.09 16
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 83,5 2023.05.09 15
Wzór umowy - usługi doc 144,5 2023.05.09 16
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 61,2 2023.05.09 15

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 170,1 2023.05.15 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 167,4 2023.05.18 10
Informacja z otwarcia ofert doc 168,4 2023.05.18 10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,7 2023.05.15 12
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 169,1 2023.05.15 12

Pobierz wszystkie dokumenty