Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.10.2023

"Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II - montaż kotłów gazowych"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 116,7 2023.05.09 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) docx 54,5 2023.05.09 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Audyty zip 234114,4 2023.05.09 24
Formularz cenowy xlsx 18,9 2023.05.09 34
Formularz oferty docx 25,8 2023.05.09 29
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 79,2 2023.05.09 33
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,0 2023.05.09 20
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 23,8 2023.05.09 18
Projekt umowy na roboty budowlane docx 67,7 2023.05.09 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,0 2023.05.19 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Audyty stop smog1 zip 92627,0 2023.05.09 17
Audyty stop smog2 zip 134831,6 2023.05.09 16
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,5 2023.05.24 10
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2023.05.24 16

Pobierz wszystkie dokumenty