Szczegóły ogłoszenia

ZP/444/U/23

"Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówniu pdf 156,8 2023.05.05 126

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 479,5 2023.05.05 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A do SWZ- Opis przedmiotu zamowienia Coll. Chemicum - cz. 1 pdf 814,1 2023.05.05 141
Załącznik B do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia Coll. Minus, Sala sportowa- c pdf 849,1 2023.05.05 131
Załącznik C do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia Coll. Geographicum- część 3 pdf 518,6 2023.05.05 133
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy cz. 1 doc 99,5 2023.05.05 130
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy cz. 2 doc 103,5 2023.05.05 126
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy cz. 3 doc 99,5 2023.05.05 122
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy cz. 1 doc 83,0 2023.05.05 128
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy cz. 2 doc 83,0 2023.05.05 121
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy cz. 3 doc 81,0 2023.05.05 123
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ xml 136,2 2023.05.05 131
Załącznik nr 3a do SWZ- instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,0 2023.05.05 125
Załącznik nr 3b do SWZ - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji cz. docx 18,7 2023.05.05 121
Załącznik nr 3c - Oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w JEDZ san doc 42,0 2023.05.05 122
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług doc 39,0 2023.05.05 127
Załącznik nr 5 do SWZ- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zas doc 50,5 2023.05.05 123
Załącznik nr 6 do SWZ- Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapita docx 25,6 2023.05.05 123
Załącznik nr 8 - Projektowane postanowienia umowy docx 46,3 2023.05.05 124
Załącznik nr 8 do SWZ- Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby z art.1 docx 19,9 2023.05.05 123
Załącznik nr 9 do SWZ- Oświadczenie wykonawcy, wykonawców z art.125 ust 5 Pz docx 24,6 2023.05.05 124

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Nowy Załącznik A do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia- Coll. Chemicum pdf 822,0 2023.05.22 116
Nowy Załącznik nr 2 - Formularz cenowy cz. 1 doc 83,0 2023.05.22 120
Powiadomienie o zmianach - wadium - cz. 1 pdf 63,2 2023.06.06 108
Powiadomienie o zmianach SWZ- zmiana dot. cz. 1 pdf 73,1 2023.05.22 127

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SWZ - pytanie nr 23 pdf 200,6 2023.06.02 113
Wyjaśnienia treści SWZ- odpowiedzi na pytania nr 1-5 pdf 114,6 2023.05.18 126
Wyjaśnienia treści SWZ- odpowiedzi na pytania nr 7-22 oraz 4 pdf 491,3 2023.05.31 117
Wyjaśnienie treści SWZ- Odpowiedź na pytanie nr 6 pdf 70,5 2023.05.22 117

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 61,0 2023.06.07 114

Pobierz wszystkie dokumenty