Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-258/23

"utrzymanie czystości w pawilonach na terenie kampusu AGH - KC-zp.272-258/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 129,6 2023.05.04 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
258 SWZ utrzymanie czytości w pawilonach na terenie kamusu AGH docx 81,8 2023.05.04 74

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ doc 20,7 2023.05.11 33
Powiadomienie o zmianach SWZ -2 doc 21,7 2023.05.12 33
Powiadomienie o zmianach SWZ 3 doc 20,6 2023.05.19 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SWZ - 2 i powiadomienie o zmianach -.26.05.2023 doc 93,0 2023.05.26 8
Wyjaśnienia treści SWZ i powiadomienie o zmianach -23.05.2023 doc 74,0 2023.05.23 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request.pdf pdf 82,6 2023.05.04 32
espd-request.xml xml 135,9 2023.05.04 31
NOWY szczegółowy opis przedmiotu zamówienia xlsx 3030,3 2023.05.12 33
NOWY Wzór formularza oferty - usługi docx 28,9 2023.05.12 29
Ogłoszenie zmian pdf 64,3 2023.05.12 30
Ogłoszenie zmian 2 pdf 66,6 2023.05.16 27
Ogłoszenie zmian 3 pdf 66,2 2023.05.26 6
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - 2 doc 21,2 2023.05.26 11
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura pełna) doc 21,2 2023.05.16 37
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -19.05.2023 xlsx 3041,9 2023.05.19 23

Pobierz wszystkie dokumenty