Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.11.2023

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej "PSZOK" "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 126,5 2023.05.04 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 227,0 2023.05.04 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request(JEDZ) xml 118,3 2023.05.04 23
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,1 2023.06.05 0
Informacja z otwarcia ofert doc 17,5 2023.06.05 0

Pobierz wszystkie dokumenty