Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.9.2023

"Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Dziewin, Mikluszowice, Gawłówek na terenie Gminy Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 167,6 2023.05.02 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 91,1 2023.05.02 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 1 zip 27704,8 2023.05.02 110
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 zip 41316,1 2023.05.02 115
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 10 zip 96395,9 2023.05.02 80
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 11 zip 22132,4 2023.05.02 91
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 12 zip 22742,3 2023.05.02 75
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 13 zip 44153,6 2023.05.02 77
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 14 zip 51128,4 2023.05.02 75
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 2 zip 43469,4 2023.05.02 99
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 2.1 zip 45637,9 2023.05.02 103
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 3 zip 48537,1 2023.05.02 104
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 4 zip 29125,0 2023.05.02 105
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 5 zip 40187,0 2023.05.02 82
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 6 zip 53561,3 2023.05.02 102
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 7 zip 54863,2 2023.05.02 98
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 8 zip 52149,5 2023.05.02 80
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 8.1 zip 56917,6 2023.05.02 99
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 2 cz. 9 zip 67856,7 2023.05.02 112
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 3 zip 22442,0 2023.05.02 116
Dokumentacja projektowa- Zadanie nr 3 cz. 2 zip 34018,4 2023.05.02 100
Formularz oferty doc 130,0 2023.05.02 76
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 63,8 2023.05.02 84
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,0 2023.05.02 74
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 61,0 2023.05.02 72
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 53,7 2023.05.02 74
Projekt umowy zadanie czesciowe nr 2 i 3 doc 319,5 2023.05.02 78
Projekt umowy zadanie częściowe nr 1 doc 340,0 2023.05.02 79
Wykaz robót budowlanych doc 84,0 2023.05.02 76
Wykaz osób doc 86,5 2023.05.02 78
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 53,8 2023.05.02 72

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) nr 1 doc 21,1 2023.05.15 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,5 2023.05.18 88
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 19,6 2023.05.18 94
Ogłoszenie o wyniku postępoowania pdf 113,0 2023.06.20 63
Unieważnienie czynności wyboru oferty na zadanie nr 2 docx 51,4 2023.06.20 62

Pobierz wszystkie dokumenty