Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.8.2023

"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Bukowa w Włosienicy w km od 0+259 do 0+519 (dz. nr 925/1, 925/4)"

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania