Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.6.2023

"Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego w Bydgoszczy (etap nr 2)"

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Brak dokumentów do pobrania