Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-235/23

"Dostawa energii elektrycznej na III i IV kwartał 2023 dla Akademii Górniczo - Hutniczej i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - KC-zp.272-235/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 235 pdf 141,0 2023.04.25 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 73,2 2023.04.25 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy załącznik nr 2 do SIWZ 2023 doc 38,5 2023.04.25 38
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,1 2023.04.25 29
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 19,3 2023.04.25 27
Oświadczenie wykonawcy docx 20,1 2023.04.25 30
Wykaz zrealizowanych dostaw (1) docx 26,0 2023.04.25 32
Wzór formularza oferty docx 27,6 2023.04.25 33
Wzór_umowy_energia docx 38,0 2023.04.25 38
Załącznik_nr_3_Wykaz_odbiorców_zalacznik_do_SWZ_i_umowy docx 42,1 2023.04.25 40
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (5) docx 24,1 2023.04.25 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 21,9 2023.05.15 16
Wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiany SWZ doc 23,9 2023.05.16 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 235 xml 136,3 2023.04.25 27
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2023.05.23 6
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2023.05.23 10
nowy wzór umowy docx 38,8 2023.05.16 18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE pdf 72,6 2023.05.19 11
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do DUUE pdf 76,4 2023.05.18 11
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 21,3 2023.05.18 11
załącznik do zapytania nr 1 pdf 192,5 2023.05.15 18

Pobierz wszystkie dokumenty