Szczegóły ogłoszenia

PIMMSWIA-2375/21/03/01/2023

"Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania