Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-180/23

"Przebudowa pomieszczeń Katedry Automatyzacji Procesów WIMIR w hali H-B1B2 - KC-zp.272-180/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 125,4 2023.04.24 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 334,0 2023.04.24 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2023.04.24 33
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 42,0 2023.04.24 28
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2023.04.24 29
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,0 2023.04.24 28
Wzor_umowy_KAP 180 docx 88,8 2023.04.24 32
Wzór formularza oferty doc 26,6 2023.04.24 33
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 46,0 2023.04.24 29
załącznik_A_do_dokumentu_gwarancyjnego doc 48,0 2023.04.24 30
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2023.04.24 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24,3 2023.04.28 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2023.05.10 47
Informacja z otwarcia ofert doc 23,2 2023.05.10 61

Pobierz wszystkie dokumenty