Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-229/23

"Wykonywanie drobnych prac budowlanych i instalacyjnych w obiektach AGH w Krakowie wynikających z bieżących potrzeb remontowych, zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej - KC-zp.272-229/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 163,2 2023.04.21 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 330,0 2023.04.21 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 47,0 2023.04.21 30
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,5 2023.04.21 32
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 47,0 2023.04.21 28
Wzór formularza oferty doc 62,0 2023.04.21 40
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2023.04.21 33
Wzór_umowy_bieżace 2023 doc 270,5 2023.04.21 38
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,5 2023.04.21 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2023.05.08 30
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,5 2023.05.08 45

Pobierz wszystkie dokumenty