Szczegóły ogłoszenia

SZP-271-8-2023

"Dostawa materiałów opatrunkowych"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 260,5 2023.04.19 115

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 80,5 2023.05.12 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 58,3 2023.04.19 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załacznik nr 1- Wzór oferty xls 273,0 2023.04.19 133
Załącznik nr 2 - JEDZ xml 116,7 2023.04.19 115
Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (sankcje) docx 25,0 2023.04.19 104
Załącznik nr 4 - projekt umowy docx 45,2 2023.04.19 108
Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej docx 30,1 2023.04.19 104
Załącznik nr 6 - oświadczenie o aktualności docx 30,3 2023.04.19 103
Załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcy o wyrobach medycznych docx 22,4 2023.04.19 105

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 36,8 2023.05.12 96

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty