Szczegóły ogłoszenia

NZ/19/Rb/P/AC/2023

"Modernizacja Kuchni Szpitalnej Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego wraz z jej wyposażeniem - I etap"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 141,9 2023.04.14 57

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłosze o zmianie nr 2 pdf 35,2 2023.04.28 21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pdf 34,0 2023.04.27 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 746,3 2023.04.14 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,4 2023.04.14 32
Formularz ofertowy docx 42,3 2023.04.14 46
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 37,4 2023.04.14 33
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 38,7 2023.04.14 39
PROJEKT BUDOWLANY zip 78088,9 2023.04.14 56
Projekt umowy docx 53,6 2023.04.14 62
PROJEKT WYKONAWCZY zip 55237,8 2023.04.14 60
PROJEKT WYKONAWCZY 2 zip 52523,1 2023.04.14 58
Przedmiar robót zip 938,5 2023.04.14 66
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,7 2023.04.14 43

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 488,5 2023.04.25 44
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 (procedura uproszczona)-sig pdf 491,1 2023.04.28 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 555,9 2023.05.05 34
Informacja z otwarcia ofert-sig pdf 558,4 2023.05.05 49
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (proc pdf 514,0 2023.04.27 40

Pobierz wszystkie dokumenty