Szczegóły ogłoszenia

FER.271.2.2023

"Remont drogi gminnej nr 200606K Szerzyny Podlesie w km od 3+260 do km 4+490 w miejscowości Szerzyny, Gmina Szerzyny"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 94,8 2023.04.12 31

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu-zmiana 1 pdf 37,9 2023.05.04 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 57,4 2023.04.12 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2023.04.12 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,4 2023.04.12 29
załącznik nr 3 formularz ofertowy doc 50,0 2023.04.12 29
załącznik nr 4 projekt umowy docx 37,4 2023.04.12 27
załącznik nr 5 projekt budowlany zip 1661,5 2023.04.12 29
załącznik nr 6 STWIORB pdf 890,7 2023.04.12 30
załącznik nr 7 SOR zip 1425,3 2023.04.12 29
załącznik nr 8 przedmiar robót pdf 33,1 2023.04.12 27

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 18,9 2023.05.04 16

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 19,6 2023.05.04 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,2 2023.05.11 12

Pobierz wszystkie dokumenty