Szczegóły ogłoszenia

BP.271.10.2023.BS

"Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem od 1.04.2023 do 31.10.2023 r. - IV części "

Gmina Śrem

                     

Brak dokumentów do pobrania