Szczegóły ogłoszenia

PZP-225_01/2023

"Sukcesywne świadczenie usług gospodarowania odpadami wytwarzanymi na terenie obiektów użytkowanych przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w zakresie: odbioru, załadunku, transportu i przekazania do miejsc przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów medycznych."

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

                     

Brak dokumentów do pobrania