Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.262.1.2023.JP

"Przeprowadzenie szkoleń (2 zadania) dla kadry zarządczej, dydaktycznej i administracyjnej Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z008/18"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 126,4 2023.01.25 5

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 122,4 2023.01.25 4

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 1 docx 114,0 2023.01.25 8
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 2 docx 113,6 2023.01.25 8
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,7 2023.01.25 4
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24,0 2023.01.25 4
Projekt umowy docx 131,3 2023.01.25 5
Umowa powierzenia danych-projekt doc 1099,0 2023.01.25 5
Wykaz osób docx 104,9 2023.01.25 5
Wykaz usług docx 105,9 2023.01.25 5
Wzór oferty na usługi docx 127,6 2023.01.25 4
Wzór Protokołu odbioru usługi doc 1295,0 2023.01.25 4

Pobierz wszystkie dokumenty