Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.3.2023

"Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Gnojnik"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 331,1 2023.01.24 54

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 36,3 2023.01.30 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety pdf 534,1 2023.01.24 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Formularz_oferty doc 203,0 2023.01.24 53
10 załącznik graficzny zip 6806,9 2023.01.24 70
2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,6 2023.01.24 39
3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 23,5 2023.01.24 47
4 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 27,8 2023.01.24 43
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 29,2 2023.01.24 38
6 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej docx 31,4 2023.01.24 42
7 Wykaz osób docx 20,7 2023.01.24 43
8 Projekt umowy pdf 1224,6 2023.01.24 39
9 Założenia projektowe pdf 294,7 2023.01.24 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ Nr 1.BES pdf 261,4 2023.01.30 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,6 2023.02.06 47
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) docx 23,3 2023.02.06 56
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.BES pdf 242,4 2023.01.30 52

Pobierz wszystkie dokumenty