Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.3.2023

"Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Gnojnik"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 331,1 2023.01.24 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety pdf 534,1 2023.01.24 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Formularz_oferty doc 203,0 2023.01.24 6
10 załącznik graficzny zip 6806,9 2023.01.24 21
2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,6 2023.01.24 5
3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 23,5 2023.01.24 5
4 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 27,8 2023.01.24 5
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 29,2 2023.01.24 4
6 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej docx 31,4 2023.01.24 6
7 Wykaz osób docx 20,7 2023.01.24 6
8 Projekt umowy pdf 1224,6 2023.01.24 5
9 Założenia projektowe pdf 294,7 2023.01.24 8

Pobierz wszystkie dokumenty