Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-12/23

"dostawa układu z otwartą architekturą do pomiarów wielkości fizycznych dla WFiIS - KC-zp.272-12/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 117,8 2023.01.24 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 69,3 2023.01.24 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,8 2023.01.24 6
Formularz oferty - ENG dot 25,5 2023.01.24 5
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,6 2023.01.24 6
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,5 2023.01.24 8
Wzór formularza oferty PL dot 28,7 2023.01.24 6
Wzór kontraktu docx 52,8 2023.01.24 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,9 2023.01.24 6

Pobierz wszystkie dokumenty