Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-35/23

"Dostawa aparatury radiometrycznej do celów dydaktycznych dla WFiIS - KC-zp.272-35/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 116,1 2023.01.24 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 60,1 2023.01.24 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2023.01.24 7
JEDZ docx 73,1 2023.01.24 8
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 46,5 2023.01.24 6
Wzór formularza oferty docx 26,2 2023.01.24 8
Wzór_umowy doc 127,0 2023.01.24 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request pdf pdf 80,0 2023.01.24 6
espd-request xml xml 245,6 2023.01.24 6

Pobierz wszystkie dokumenty