Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.2.2023

"Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 153,8 2023.01.23 200

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 38,8 2023.01.25 155

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety docx 56,8 2023.01.23 165

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AUDYT - 35 budynków (1 -35) zip 157875,1 2023.01.23 234
AUDYT - 35 budynków (36 - 70) zip 224847,5 2023.01.23 198
Formularz cenowy xlsx 14,9 2023.01.23 174
Formularz oferty docx 47,3 2023.01.23 161
OPZ docx 86,2 2023.01.23 196
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,4 2023.01.23 139
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 23,9 2023.01.23 130
Projekt umowy na roboty budowlane docx 67,5 2023.01.23 150

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,3 2023.01.31 144
Wyjaśnienie treści SWZ II, (procedura uproszczona) doc 23,7 2023.02.03 131
Wyjaśnienie treści SWZ III (procedura uproszczona) doc 22,8 2023.02.09 133

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odwołanie INERGIS na odrzucenie i unieważnienie.T-1 pdf 347,5 2023.03.10 106
Powiadomienie pozostałych Wykonawców o wniesieniu odwołania doc 23,5 2023.03.01 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,8 2023.02.14 142
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,0 2023.02.14 192
Ogloszenie o wyniku postepowania pdf 153,8 2023.05.04 126
Ogłoszenie o zmie nie ogloszenai pdf 38,1 2023.05.05 112

Pobierz wszystkie dokumenty