Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.2.2023

"Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 153,8 2023.01.23 21

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 38,8 2023.01.25 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 55,0 2023.01.23 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AUDYT - 35 budynków (1 -35) zip 157875,1 2023.01.23 20
AUDYT - 35 budynków (36 - 70) zip 224847,5 2023.01.23 24
Formularz cenowy xlsx 14,9 2023.01.23 15
Formularz oferty docx 47,2 2023.01.23 12
OPZ docx 86,2 2023.01.23 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,4 2023.01.23 10
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 23,9 2023.01.23 10
Projekt umowy na roboty budowlane docx 67,4 2023.01.23 15

Pobierz wszystkie dokumenty