Szczegóły ogłoszenia

CSKDZPiM-2375/02/12/01/2022

"PRZEBUDOWA KLINIKI ALERGOLOGII, CHORÓB PŁUC I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania