Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-40/23

"Wydzielenie pożarowe i oddymianie klatki schodowej w domu studenckim DS6 "Bratek" przy ul. Józefa Rostafińskiego 6 w Krakowie, ETAP 1 - wydzielenie pożarowe - KC-zp.272-40/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 120,5 2023.01.19 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 71,9 2023.01.19 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2023.01.19 15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 47,0 2023.01.19 15
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,5 2023.01.19 15
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2023.01.19 15
Wzór formularza oferty doc 53,5 2023.01.19 15
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2023.01.19 14
Wzór_umowy-wydzielenie pożarowe DS6 doc 284,5 2023.01.19 14
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2023.01.19 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,2 2023.01.26 27

Pobierz wszystkie dokumenty