Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-43/23

"dostawa kamery z mikrofonem 360 do telekonferencji dla WIEiT - KC-zp.272-43/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 117,2 2023.01.23 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 400,5 2023.01.23 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 368,3 2023.01.23 6
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 406,8 2023.01.23 6
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 361,0 2023.01.23 6
Wzór formularza oferty doc 366,0 2023.01.23 6
Wzór umowy - dostawy doc 378,1 2023.01.23 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,8 2023.01.23 6

Pobierz wszystkie dokumenty