Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.2.2023

"Zamówienie z wolnej ręki polegające na powtórzeniu podobnych usług zamówienia podstawowego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 w Gminie Oświęcim w zakresie zadania częściowego nr 3,4 i 5"

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania