Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-51/23

"Wykonanie ścianki wspinaczkowej w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-51/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 118,2 2023.01.19 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 247,5 2023.01.19 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 53,5 2023.01.19 28
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2023.01.19 22
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 43,0 2023.01.19 24
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2023.01.19 23
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,5 2023.01.19 20
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2023.01.19 22
Wzór umowy doc 258,5 2023.01.19 26
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2023.01.19 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,5 2023.01.31 8

Pobierz wszystkie dokumenty