Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-27/23

"Usługa przeprowadzenia dwóch edycji certyfikowanego szkolenia pn. "Akredytowany Praktyk Tutoringu " dla dydaktyków AGH - KC-zp.272-27/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 110,8 2023.01.20 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 311,6 2023.01.20 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2023.01.20 16
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_ docx 261,9 2023.01.20 16
wykaz osób doc 284,5 2023.01.20 16
Wykaz zrealizowanych usług docx 254,1 2023.01.20 15
Wzór formularza oferty - usługi docx 264,8 2023.01.20 17
Wzór umowy - usługi doc 157,0 2023.01.20 20
Wzór_oświadczenia_podmiotu_trzeciego doc 287,0 2023.01.20 18
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,7 2023.01.20 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,1 2023.01.30 1
Informacja z otwarcia ofert doc 256,7 2023.01.30 2

Pobierz wszystkie dokumenty