Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-27/23

"Usługa przeprowadzenia dwóch edycji certyfikowanego szkolenia pn. Akredytowany Praktyk Tutoringu dla dydaktyków AGH - KC-zp.272-27/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 110,8 2023.01.20 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 311,6 2023.01.20 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2023.01.20 93
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_ docx 261,9 2023.01.20 100
wykaz osób doc 284,5 2023.01.20 86
Wykaz zrealizowanych usług docx 254,1 2023.01.20 94
Wzór formularza oferty - usługi docx 264,8 2023.01.20 98
Wzór umowy - usługi doc 157,0 2023.01.20 95
Wzór_oświadczenia_podmiotu_trzeciego doc 287,0 2023.01.20 90
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,7 2023.01.20 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,1 2023.01.30 91
Informacja z otwarcia ofert doc 256,7 2023.01.30 83

Pobierz wszystkie dokumenty