Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-49/23

"Wykonywanie drobnych prac budowlanych i instalacyjnych w kompleksie pawilonów "D, DGŚ, M, MK, MŁ, RE" oraz w lokalach mieszkalnych i budynkach zakładowych w Krakowie wynikających z bieżących potrzeb remontowych, zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej - KC-zp.272-49/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 121,4 2023.01.20 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 293,5 2023.01.20 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 47,5 2023.01.20 14
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,5 2023.01.20 14
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 47,0 2023.01.20 13
Wzór formularza oferty doc 52,5 2023.01.20 18
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2023.01.20 14
Wzór umowy doc 271,0 2023.01.20 16
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,5 2023.01.20 11

Pobierz wszystkie dokumenty