Szczegóły ogłoszenia

KA-2/003/2023

"Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku W-7 (10-36) Galeria GIL Politechniki Krakowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku W-7 (10-36) ul. Warszawska 24, Kraków - w formule zaprojektuj i wybuduj."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 121,9 2023.01.20 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) doc 70,6 2023.01.20 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 33,4 2023.01.20 4
Opis przedmiotu zamówienia zip 8107,3 2023.01.20 6
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 25,3 2023.01.20 4
Oświadczenie z art 125 ust. 1 - wykonawca doc 51,0 2023.01.20 5
Oświadczenie z art. 125 ust. 5 - podmiot trzeci doc 49,0 2023.01.20 4
Projekt umowy doc 545,0 2023.01.20 4
Wykaz osób doc 39,5 2023.01.20 4
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2023.01.20 5
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,6 2023.01.20 4

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ -1 (procedura uproszczona) doc 22,3 2023.01.25 4
Wyjaśnienie treści SWZ -2 (procedura uproszczona) doc 22,1 2023.01.27 5

Pobierz wszystkie dokumenty