Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-32/23

"wykonanie usług w zakresie badań eksperymentalnych i analitycznych dot. propagacji fal sprężystych w materiałach konstrukcyjnych dla WIMiR - KC-zp.272-32/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 120,6 2023.01.18 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety docx 311,0 2023.01.18 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,5 2023.01.18 7
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 280,0 2023.01.18 7
Oświadczenie_wykonawcy_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 280,0 2023.01.18 6
wykaz_osób doc 284,0 2023.01.18 6
Wzór formularza oferty - usługi docx 264,8 2023.01.18 9
wzór umowy docx 271,6 2023.01.18 9
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,9 2023.01.18 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,4 2023.01.26 2
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 256,9 2023.01.26 2

Pobierz wszystkie dokumenty