Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-1/23

"Dostawa 1 szt.laptopa wraz z urządzeniami peryferyjnymi - KC-zp.272-1/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 1 pdf 121,7 2023.01.16 88

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 75,2 2023.01.16 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,4 2023.01.16 76
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 27,8 2023.01.16 69
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,5 2023.01.16 73
Wzór formularza oferty doc 27,3 2023.01.16 77
Wzór umowy - dostawy doc 123,5 2023.01.16 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 135,7 2023.01.16 72
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2023.02.13 53
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2023.02.13 53

Pobierz wszystkie dokumenty