Szczegóły ogłoszenia

171/2022

"Dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Pobierz wszystkie dokumenty