Szczegóły ogłoszenia

CRZP/2/2023/AZP

"Dostawa symulatora zbiornikowca do przewozu skroplonego gazu ziemnego wraz z symulatorem terminala do odbioru i magazynowania skroplonego gazu ziemnego ze statków- powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00023938.01 pdf 97,4 2023.01.11 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 612,0 2023.01.11 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 459,0 2023.01.11 13
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 197,5 2023.01.11 6
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 227,5 2023.01.11 11
4_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 116,9 2023.01.11 15
5_Wzór_umowy docx 113,5 2023.01.11 15

Pobierz wszystkie dokumenty