Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.2.2023.MT

"Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 88,5 2023.01.10 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 71,4 2023.01.10 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy - załącznik nr 2 docx 15,5 2023.01.10 69
Opis przedmiotu zamówienia docx 45,2 2023.01.10 70
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,2 2023.01.10 60
Projekt umowy docx 60,4 2023.01.10 64
Wzór formularza oferty doc 53,5 2023.01.10 64
Wzór skierowania na badania lekarskie - załącznik nr 1 pdf 414,6 2023.01.10 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,0 2023.01.18 68
Informacja z otwarcia ofert doc 36,7 2023.01.18 67

Pobierz wszystkie dokumenty