Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-15/23

"Usługa zakupu testów CliftonStrenghts oraz realizacja warsztatów mentorskich dla kadry dydaktycznej AGH, z obszaru pracy z talentami w oparciu o talenty Clifton Strenghts - Kc-zp.272-15/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 120,0 2023.01.10 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 392,0 2023.01.10 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2A - Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 371,0 2023.01.10 16
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia docx 346,5 2023.01.10 18
Wzór formularza oferty docx 347,7 2023.01.10 18
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia docx 346,5 2023.01.10 16
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu docx 342,7 2023.01.10 15
Wzór umowy - usługi docx 368,5 2023.01.10 18
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 346,3 2023.01.10 16

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ doc 454,0 2023.01.17 6

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 182,8 2023.01.17 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 452,5 2023.01.20 4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 36,6 2023.01.17 7
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 454,1 2023.01.17 8

Pobierz wszystkie dokumenty